Система виховної роботи в Нижьоторгаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів

Школа успіху

«Духовність, здоров’я, родина, культура»

Наша школа покликана стати тим місцем для особистості учня і вчителя, де буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально – виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у національно – культурне відродження України, у розбудову держави.

На сучасному етапі розвитку суспільства педагогічний колектив школи, розуміючи потребу докорінного переосмислення виховної системи, насамперед виходить з таких позицій:

1. Визнання того, що школа – навчальний заклад, покликаний відповідати потребам і умовам сучасного стану соціального розвитку України та забезпечувати освітні потреби села.

2. Школа має бути конкурентноздатною й престижною, а це можливо лише в режимі неперервного розвитку і творчого пошуку прогресивних технологій, методик зростання професіоналізму на педагогічному та управлінському рівні.

Вирішуючи ці завдання школа забезпечує різні види діяльності в широкому спектрі позакласної сфери – гуртковій, профільній, спортивній, художньо-естетичній роботі, максимально сприяючи розвитку і самовизначенню особистості дитини.

Вирішення поставлених завдань можливе лише в атмосфері доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності на всіх рівнях шкільного педагогічного простору .

Дана модель є результатом науково-педагогічного та методичного узагальнення пошуково творчої діяльності всього педагогічного колективу.

Головна виховна задача, яку ставить перед собою колектив нашої школи: виховання соціально-активної, високоморальної, фізично розвинутої особистості.

В основу нашої моделі виховної системи ми закладаємо загальнолюдські цінності:

· Людина.

· Здоров’я.

· Труд.

· Творчість.

· Дружба, любов, гуманізм.

А також такі принципи виховання:

Турботливого ставлення один до одного.

Сумісної діяльності дітей та дорослих.

Цілеспрямованості.

Творчого підходу до справи.

Виховна робота школи здійснюється через такі види діяльності:

Навчально-пізнавальна.

Соціально-комунікативна.

Ціннісно-орієнтаційна.

Спортивно-оздоровча.

Художньо-естетична.

Громадсько-корисна.

Трудова.

Виховання особистості здійснюється під впливом педагогічного колективу, учнівського колективу, сім’ї, громадськості.

Виховну систему нашої школи можна умовно поділити на такі напрямки:

· екологічне виховання;

· громадсько-патріотичне виховання;

· морально-етичне виховання;

· правове виховання;

· трудове виховання та профорієнтаційна робота ;

· художньо-естетичне виховання;

· фізичне вдосконалення і виховання потреби здорового способу життя;

· розумове виховання;

· родинне виховання;

· пропаганда здорового способу життя.

Всі ці напрямки тісно пов’язані між собою і мають спільну мету, але знаходять різні шляхи її досягнення.

Аналізуючи стан виховної роботи школи варто сказати, що пріоритетними на сучасному етапі є

реалізація науково-пізнавального потенціалу освітніх галузей;

використання пошуково-краєзнавчого та місцевого матеріалу з метою піднесення ефективності навчально-виховного процесу;

використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та в навчально-виховному процесі школи;

збереження морального, фізичного та психічного здоров’я підростаючого покоління;

виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;

розвиток у дітей творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей

. Виховання як цілеспрямований процес формування особистості здійснюється за допомогою використання різноманітних прийомів, форм та методів виховної роботи. Їх вибір та ефективне застосування залежить від вікових та індивідуальних особливостей школярів, рівня розвитку дитячого колективу, поєднання методів формування свідомості та поведінки, ефективності самих методів. У виховному процесі класоводи та класні керівники використовують такі групи методів як:

· методи формування свідомості (роз’яснення, бесіда, лекція, диспут, приклад);

· методи формування суспільної поведінки (громадська думка, доручення, створення виховуючих ситуацій);

· методи стимулювання діяльності та поведінки (змагання, заохочення, покарання);

· методи контролю та аналізу ефективності виховання .

Соціально активна та духовно багата творча особистість учня формується в процесі безпосередньої участі у навчально-виховних заходах, що здійснюються на уроках учителем, а в позаурочний час – класними керівниками, батьками, громадськістю. Такі заходи надзвичайно багатопланові, всеохоплюючі. Тому перша вимога до них – вони спираються на знання, здобуті на уроках, поглиблюються та розширюються.

Друга вимога – виховні заходи логічно продовжують урочну роботу, мають певну систему, враховують принцип послідовності, наступності, вікові та індивідуальні особливості дітей, їхні інтереси та бажання.

Третя вимога – заходи доступні, цікаві, емоційно насичені, тому в процесі їх проведення розвивається учнівська творчість, самостійна ініціатива.

Екологічне виховання

Екологічне виховання здійснюється шляхом проведення трудових екологічних десантів «Затишок» з покращання та благоустрою прилеглої до школи території, екологічних місячників.

Учні школи брали участь у:

· всеукраїнському конкурсі «Годівничка»;

· всеукраїнському конкурсі «Парки – легені міст і сіл України»;

· районному конкурсі-огляді екологічних агітбригад;

· районному конкурсі «Збережемо ялинку»;

· шкільному конкурсі квіткових композицій «Люби природу не як символ душі своєї. Люби природу не для себе, люби для неї…»;

· шкільному конкурсі природоохоронного плакату;

· Для учнів 1 – 8 класів було проведено свято Осені, для старшокласників «Бал Золотої Осені».

Проведено класні години та години спілкування, диспути та круглі столи, бесіди та екологічні експедиції за темами: «Цей незвичайний загадковий світ» - 1 клас (класовод Доліна і.І. та 2 клас (класовод Пєхова Н.О.), «Ми люди, поки є природа», «Я частина природи» - 3 клас (класовод Чала О.А. «Природа – щедре, цілюще джерело тепла й добра» - 4 клас (класоводЧирук Г.В..), «Рослини – символи України» - 5 клас (класний керівник Кривчик А.Д. «До совісті і розуму людського» (екологічна експедиція) - 6 клас (класний керівник Царенко М.Ф. «Рятуймо наше майбутнє» (урок екологічного виховання) - 7 клас

Громадянсько -патріотичне виховання

Громадянський аспект виховної роботи у школі реалізовується шляхом проведення тематичних виховних годин, бесід, годин спілкування, присвячених державній символіці, вшануванню пам’яті видатних українських політичних діячів, письменників, діячів культури. Учні школи прийняли активну участь у різноманітних районних конкурсах, серед яких конкурс з української мови ім. П.Яцика, районний етап всеукраїнського конкурсу «Пізнай свою Країну», «Історія міст і сіл України», «Шляхами подвигу і слави» та «Мій рідний край, моя земля».

Патріотичний напрямок виховної роботи знайшов відображення у проведені заходів, присвячених Дню визволення України та Полтавщини від німецько-фашистських загарбників, Дню Збройних Сил України, Дню Захисника Вітчизни, Дню Перемоги. Школа підтримує тісний зв’язок з комітетом ветеранів сільської ради, члени якого є постійними гостями наших свят. На базі школи було проведено обласні змагання з мініфутболу, кульової стрільби присвячені річниці подвигу героїв Крут та літературно-музична композиція «Їм було по 17-ть…»

Також були проведені такі заходи, як конкурс учнівської творчості, присвячений Т.Г.Шевченку, виховні години, години спілкування, вікторини, інсценізації, круглі столи, усні журнали за темами: «Пам’ятай: тільки мати й Вітчизна у світі одна» - 1 клас , «Батьківщина в нас одна» - 2 клас «Хто такий патріот Батьківщини» - 3 клас , «Свічка пам’яті» - 4 клас , «Україно моя, незалежна і вільна, я з нею пов’язую долю свою» - 5 клас , «Ти громадянин України» - 6 клас «На Аскольдовій могилі український цвіт» - 7 клас , «Ми діти твої, Україно!» - 8 клас «Україна – єдина, соборна держава» - 9 клас «Україно, мій рідний дім» -10 клас «Українським збройним силам слава нині і повік» - 11 клас

Проведено позакласні заходи за темою «Великі сини українського народу»; відбувся конкурс малюнку «Козацькому роду нема переводу»; випускається бюлетень «Вони боролися за нашу незалежність». Систематично проводиться акції «Ветеран живе поруч», «Милосердя».

Морально – етичне виховання

Культура поведінки - одна із необхідних рис сучасної людини. Морально-етичне виховання в школі здійснюється в процесі безпосередньої участі учнів у виховних заходах, як класних, так і позакласних, шкільних. Виховання культури поведінки учня є невід’ємною складовою розвитку особистості дитини, її світоглядної позиції на основі прилучення до національно-культурних надбань українського народу.

Практикуємо проведення Тижнів етики, Тижнів моралі, виставки плакатів "Умій себе поводити", "Ми і мораль". Особливо яскраво це видно під час проведення класними керівниками заходів з учнями, а саме:

· бесід «Скромність та зарозумілість», «Умій керувати бажаннями», «Доброта ознака сили, а не слабкості», «Духовна зрілість, що це означає», «Хто про старих дбає, той гідною людиною зростає» (до дня людей похилого віку), «Етика та етикет», «Що є справедливість», «Чому люди ображають інших?»;

· виховних годин та годин спілкування: «Моральність вчинків: як ми поважаємо один одного», «Доброта – одна з найкращих якостей людини», «Не скупімось люди на добро», «Усе починається в житті з любові», «Хочеш мати друга – навчись другом бути» ( виховна година у 5 класі класний керівникКривчик А.Д.), «Душі людської доброта», «Конституція України – гарант незалежності», «Поради на кожен день про культуру поведінки», «Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик душі» (виховна година у 11 класі класний керівник Пятковська О.М.)

· тренінгів спілкування: «У чому сила любові»;

· кругли столів: «Як ми поважаємо один одного»;

· диспутів: «Чистота почуттів та вчинків»;

· ігрових ситуацій: «Хто вітається першим»;

Невід’ємно частиною морального виховання є повага до вчителів. Особливо незабутнім було свято, «Ти – учитель, ти сіяч недремний, мудрий і розумний садівник», підготовлене учнями 11 класу

Правовиховна робота

Система правового виховання в загальноосвітній школі базується на правових актах і документах, таких як Конституція України, Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини, Кодекс про шлюб та сім’ю, Закон України «Про охорону дитинства», Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення», включає правоосвітню роботу та роботу по попередженню правопорушень.

Правоосвітня робота здійснюється під час уроків та в позаурочний час і охоплює як учнів, так і їхніх батьків, а також учителів. Для учнів 9-х класів читається курс «Основи права». Постійно функціонує тематична виставка правової літератури в шкільній бібліотеці. Освітня робота учнів здійснюється також і в позаурочний час через ряд позакласних та позашкільних заходів. Ефективною формою роботи, що є традицією, стало проведення Місячників, Тижнів правових знань у школі. У рамках Місячника правових знань проводиться цілий ряд заходів, таких як бесіди «Твої права і обов’язки», «Діти: злочин і кара», виховні години та години спілкування «Коли підліток переступає межу дозволеного», «Вчинки і відповідальність», «Коли мої права порушують», дні інформування про чинне законодавство, конкурси творів, рефератів на правову тематику, вікторини, правові брейн-ринги.

У ході Тижня правових знань проведено акцію серед старшокласників «Мої права», в ході якої випущено й розповсюджено буклет «Обережно! Це мої права!», плакати, проведено анкетування «Як я знаю свої права!», засідання клубу для неповнолітніх «Ти знаєш, що ти – людина», засідання круглого столу «Роль учнівського самоврядування у захисті прав дитини», семінар нормативно-правові регулювання праці дітей в Україні, круглий стіл «Чи знаєш ти закони, що стоять на сторожі дітей».

Правоосвітницька робота серед учнів здійснюється також через зустрічі з працівниками служби у правах неповнолітніх, кримінальної міліції. Частим гостем нашої школи є Харченко Віктор Дмитрович ГПДІМ.

Правова освіта серед батьків здійснюється через роботу класних, загальношкільного батьківського комітетів та постійно діючого правового лекторію для батьків.

З правоосвітньою метою проведено семінарське заняття для вчителів «Права дитини у світлі чинного законодавства». Такі форми правоосвітницької роботи дають змогу забезпечити виховання учнів законослухняними громадянами суверенної України.

Другою важливою складовою частиною шкільної системи правового виховання є робота по попередженню правопорушень. Вона здійснюється через організацію діяльності штабу з попередження правопорушень, роботу батьківських комітетів.

Правове виховання учнів, а особливо батьків, неможливе без тісної координації дій школи, міських служб у справах неповнолітніх, сім'ї й молоді та кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

Система правового виховання, що створена в школі, багатогранна й дієва. Тому протягом останнього року правопорушень, здійснених нашими учнями, не зафіксован, а також зменшилась кількість учнів, схильних до правопорушень.

Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на педрадах, нарадах при директорі, засіданнях м/о класних керівників. Представники ради школи приймали участь у проведені профілактичних рейдів, під час яких не було затримано жодного учня.

Трудове виховання та профорієнтація

Належна увага школою приділяється трудовому вихованню та профорієнтації. Учні школи приймали участь у трудових десантах з покращання прилеглої до школи території. Профорієнтаційна робота ґрунтувалась на тісному зв’язку школи з вищими навчальними та середніми навчальними закладами. Класними керівниками проводились класні години за темою «Я обираю професію», «Моя майбутня професія». З профорієнтаційною метою адміністрацією школи була організована поїздка на день відкритих дверей до ТГАТУ та МДПУ.

В школі систематично проводяться виховні години, години спілкування бесіди: «Вибір професій – крок у майбутнє», «Розумне про професію», «Праця і всебічний розвиток особистості», «Праця – це здоров’я», рейди -огляди «Ми – господарі класу», акції «Чисті класні кімнати» та «Ваші руки потрібні школі», заняття «Боротьба з «Королем сміття»», диспут «Учись працювати з дитинства».

Художньо – естетичне виховання

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в участі школи в різноманітних районних та обласних конкурсах і турнірах, проведенні таких загальноосвітніх свят, як свято Першого дзвоника, Осінній бал, Новий рік, концерт до Дня захисника Вітчизни, Свято 8 Березня, святковий концерт до Дня Перемоги, свято Останнього дзвоника

На протязі всього навчального року учні школи залучаються до участі в естетичному оформленні класних кімнат, їх озеленення. Класні керівники проводять виховні години: «Твій зовнішній вигляд», «Культура мовлення», «Українські народні страви», «Ваші улюблені книги», «Казка зеленого листочка», «Хто бачить більше прекрасного в природі», «Квіти біля нашої хати», «Україна – мій духмяний дивоцвіт», «Усе починається в житті з любові», вікторини: «З якої ми казки?», «Життя чудове і мальовниче», круглий стіл «Що б я вчинив, щоб зробити нашу Землю квітучою та захищеною», диспути «Прикраси – це добре чи погано» та «Косметика – в міру». Для прищеплення любові до прекрасного проводяться конкурси малюнків «Як не любити моє рідне село», «Українська родина», «Чудеса зимового лісу», фотоконкурс «Літо – 2011» та виставка аплікацій з осіннього листя «Осінній водограй».

Однією з найважливіших ланок роботи з розвитку естетичних смаків вихованців є шкільна бібліотека. Протягом не одного року в школі провотяться тижні книги, рейди-перевірки «Живи, книго!», конкурси закладок, акції «Книгу в подарунок шкільній бібліотеці», виховні години «Люби знання, книгу, працю», уроки-конференції «Книги – морська глибина», бібліотечні уроки «Нам без книги ніяк не можна», працює «Книжчина лікарня», організовуються виставки літератури та періодичної преси по всіх напрямках виховної роботи, учні школи приймають участь в конкурсі «Читач року».

Фізичне вдосконалення і виховання потреби здорового способу життя

Фізичне вдосконалення й виховання потреби здорового способу життя - один із пріоритетних напрямків виховної роботи. Практикується обов’язкове проведення фізкультпауз, оздоровчих годин, проводяться спортивні свята, ігри, змагання.

На базі нашої школи проведено акцію «Я хочу жити в якісному світі», за участю представників Полтавського університету споживчої кооперації України, які розповіли про якість товарів споживання, загального вжитку та реклами. На зустріч були запрошені учні Драбинівської, Нехворощанської та Сухомаячківської шкіл. Разом з учнями викладачі провели досліди та експерименти, як розрізнити якість деяких товарів в домашніх умовах. Розповіли про шкідливі добавки, консерванти та барвники, які містяться в продуктах, якими полюбляють смакувати діти.

Доречною є робота класних керівників та класоводів з питань здорового способу життя у проведенні класних годин, бесід, круглих столів, анкетувань, тренінгів: «Як зберегти своє здоров», «Фізична зарядка та здоров’я», «»Обережно, гриби!», «Вогонь – ворог, вогонь – друг», «Здоровим будь», «Що ми їмо?», «В здоровому тілі здоровий дух», «Правильна постава – ваше здоров’я», «Кому потрібне здоров’я людини: їй самій чи країні?», «Що потрібно робити, щоб бути здоровим?, «Чи здорові ви фізично?», «Скажи наркотикам – Ні!», «Чому шкідливе паління», «СНІД – людство під знаком біди», «Знайди правду про ВІЛ-інфекцію і СНІД», «Тютюнова спокуса», «Наркоманія – дорога в безодню».

Однією з проблем, яку колектив ставить на перше місце є робота по боротьбі із шкідливими звичками. Для допомоги у вирішенні цього нагального питання до нас у школу були запрошені представники громадської організації «Світло Надії», які прочитали лекції для учнів, провели тренінги та показали виставу «До чого призводять шкідливі звички».

В рамках акції за «Молодь обирає здоровий спосіб життя» в школі проводяться тижні та місячники «Безпеки та життєдіяльності дітей», «Мова вулиці», «Небезпечний вогник», ОБЖД, «Спорту та здоров’я», «Боротьби зі шкідливими звичками», «Гігієни та спорту».

Кожного року учні нашої школи приймають участь у конкурсах ЮІР, ДЮП, є учасниками туристичного зльоту. Вже традиційно проводяться веселі старти.

Налагодженою в школі є співпраця з медичними закладами. Фельдшерами місцевого ФАПу, проводяться бесіди: «Грип та його профілактика», «Про вживання алкоголю та нікотину», «Здорове харчування», «Профілактика педикульозу», доречними є лекції районного лікаря-нарколога «Про вживання наркотиків та їх наслідки», «Правда та брехня про паління та пияцтво».

Обов’язковим є написання диктантів по застереженню від нещасних випадків під час канікул та святкових днів, «Я учасник дорожнього руху», «Увага, тонкий лід!», по застереженню переохолодження.

Національне виховання

Одним з найважливіших показників ефективності виховної роботи в нашій школі на сучасному етапі є результативність національного виховання учнівської молоді, його системний характер, втілення в життя ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв українського народу, форм соціальної практики, спрямованої на організацію життєдіяльності підростаючих поколінь відповідно до природно-історичного розвитку матеріальної та духовної культури нації.

Національно виховання в школі має системний характер і займає значне місце. Школа навчає дітей українській мові та літературі, тому традиції українського народу, його звичаї, культура в нашій школі не лише теоретично вивчаються, а й практично втілюються.

Так, у всіх класах є обов’язковими виховні години, на яких вивчаються символи, обереги України, основні закони нашої держави. Ось їхня тематика:

«Звичаї та традиції українців», «Національна кухня українців», «Наші обереги», «Національні та рослинні символи українців», «Заочна мандрівка історичними місцями рідного краю», «Батьківська криниця» ( виховна година у 6 класі, «Поклонись калині» (відкрита виховна година в 4 класі, «Ой, хустино, хустиночко, мережена, шита», «Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема», «І ми народ тоді народ, коли у нього рідна мова», «Україна – мій рідний дім» (відкрита виховна година в 10 класі «Що таке національна свідомість?» (відкрита виховна година у 8 класі, «І на тім рушничкові, оживе все знайоме до болю» (відкрита виховна година в 11 класі, класний керівник Пятковська О.М.)

Особливо систематизованою є робота по вивченню національних обрядів та історії національних свят. Робота проводиться у вигляді бесід, диспутів, усних журналів, виховних годин за такою тематикою: «Світле свято Великодня», «З історії святкування Різдва Христового», «Стрітення Господнє», «Писанкові кольори» ( виховна година у 7 класі, «Іде Святий Миколай», «Святе Водохреща», «Трійця», вечір для старшокласників «Андріївські гадання», свято «Всі на Купала».

Для формування національно-свідомої особистості в школі проводяться тижні національного виховання, народознавства, рідної мови, шевченківські дні. До дня пам’яті Т.Г.Шевченка було проведено свято «Низький уклін тобі, Кобзарю», вечір для старшокласників «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття», конкурс малюнків за творами Шевченка та конкурс читання творів Тараса Григоровича.

На загальношкільну лінійку запрошуємо місцевого священика, який розповідає про історії виникнення православних свят, культуру їх святкування.

/Files/images/авпоть.PNG /Files/images/мим.PNG/Files/images/ро.PNG

Кiлькiсть переглядiв: 261

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.